תקנון שימוש באתר

  1. כללי

 1.1אתר האינטרנט “פטרול אופנה בעמ” (להלן: “החברה”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי אופנה לרבות ביגוד, הנעלה ואביזרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.

1.2  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה . עקב כך, אשר על כן , הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 1.3גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

  1. אודות המכירות

2.1.  המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, המידה והצבע המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. 

2.2.  חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין ,ככל שחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.3.  אתה רשאי להירשם לאתר-ללא כל קשר לביצוע הזמנה של מוצר כלשהו באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. ככל שתחליט לבצע הזמנת מוצר עליך להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 2.4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

 2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

 2.6. עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

  1. אספקת המוצרים

 3.1. החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת השילוח אוריין בע"מ (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (2 עד 5  ימי עסקים).החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה ו/או שינוי רשימת היעדים של חברת השילוח ו/או מכל סיבה אחרת. במקרה של אי שליחת ההזמנה מכל סיבה שהיא תתואם עם הלקוח ביטול עסקה והחזרת התשלום ששולם עבור ההזמנה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח בסך 35 ₪ . דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

3.2. סכום קנייה מינימלי לרכישה באתר 120 ₪

3.3  באפשרותכם להיכנס לקישור חברת השילוח על מנת לבדוק את ימי החלוקה והמקומות שמגיעה אליהם  חברת השילוח https://www.orian.com/OrianSearchServices/

3.4 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

3.5 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.6 החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל ואשר חברת השליחויות נותנת את שירותיה לאותו מקום שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך 2-5 ימי עסקים מקבלת אישור חברת האשראי לאישור העסקה וכל זאת בתנאי שחברת השילוח מגיעה בכל יום ליעד שאליו צריך לספק את ההזמנה (ראה קישור לחברת השילוח ימי חלוקה והמקומות שחברת השילוח מגיעה אליהם) https://www.orian.com/OrianSearchServices/.

3.7 במידה ובחרת לאסוף את הפריט בעצמך הוא יישמר בחנות בסניף גבעת שאול רחוב האופה 3, ירושלים, למשך 10 ימים (מיום ההודעה שהחבילה הגיעה).


  1. כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1.  המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגיר (בן 18 ומעלה) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.


4.2.  המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.3.  המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

4.4.  החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

  1. מדיניות פרטיות

5.1.  לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. במידה שאינך מעוניין להופיע ברשימת הדוור-עליך לציין זאת במפורש בכתב.

 5.2. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שיגיעו מהחברה.

5.3  הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.Sפלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

5.4 פרטי לקוחות לא יועברו לצד ג', כלל הפרטים נשמרים לשימוש החברה בלבד.

  1. ביטולים והחזרות

6.1.  האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק(.

6.2.  בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה לא כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסן החברה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם. עלות המשלוחים תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

 * החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

*  ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו.
*  זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש ימים (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי.

6.3.  לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 6.4. אופן החזרת הפריטים – הלקוח ישלח את הפריט חזרה לחברה. המשלוח ישלח ע"י הלקוח כחבילה רגילה בארץ בדואר ישראל לכתובת, רחוב האופה 3, גבעת שאול, ירושלים. 

 6.5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

6.6.  מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביעה עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש”ח- הזול מביניהם. במידה ויבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.

 6.7. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.

6.8 מוצר שהוחזר ע"י המזמין עקב טעות במידה ו/או פגם ו/או מכל סיבה שהיא שקשורה לטעות שחלה באספקת ההזמנה ואותו מוצר מהווה חלק ממוצרים נוספים שקיבל המזמין החברה תזכה את הלקוח זיכוי עבור אותו מוצר כפי שחויב בגינו בתוספת דמי משלוח ששילם הלקוח עבור שליחותו חזרה לחברה, המשלוח ישלח ע"י הלקוח כחבילה רגילה בארץ בדואר ישראל לכתובת, רחוב האופה 3, גבעת שאול, ירושלים. הלקוח יזוכה לאחר קבלת המוצר ע"י החברה.  

6.9  לא ינתן החזר כספי/זיכוי כנגד החזרת מוצר אחד שנקנה במסגרת מבצע משולב (1+1) ויש להחזיר את כל המוצרים שנרכשו במבצע בכדי לקבל זיכוי.

6.10 לא ניתן להחזיר או לבטל עסקה על מוצרי הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים בהתאם לחוק 

  1. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

7.1.  האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמו שהוא  (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.

 7.2. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו.

החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

7.3.  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

7.4.  החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.

 7.5. החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי יתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.


  1. תנאים נוספים

 8.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.2.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

8.3.  החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.

8.4.  הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

8.5.  כל התכנים המופיעים באתר החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

 

  1. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ירושלים ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

  1. שירות לקוחות

 10.1. פניות לשירות לקוחות יתאפשרו עד 3 חודשים מתאריך הרכישה ובצירוף חשבונית. לאחר 3 חודשים לא יינתן מענה או אחריות על המוצר.

9.2.  שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למוצרים עצמם, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגות שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור בטלפון 052-5899941.

9.3.  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פטרול  

בטלפון 052-5899941 בין השעות 9:00-13:00 או בדואר אלקטרוני petrolfashion26@gmail.com 

ניתן להחליף אך ורק בסניף גבעת שאול 

כתובת בית העסק: האופה 3, גבעת שאול, ירושלים

טלפון 052-5899941